TestFlight چیست؟

TestFlight چیست؟

تست فلایت یک قابلیت هست که در اکانت هاى دولوپر اپل وجود دارد

این قابلیت به برنامه نویس اجازه می دهد تا اپلیکیشن هاى خود را از طریق اپلکیشن تست فلایت بر رو گوشى خود و حتى دیگران نصب کند و بتواند اپ را تست کند

تست فلایت دو حالت مختلف دارد:

  • تست فلایت براى دارنده اکانت دولوپر و تیم او
  • تست فلایت براى عموم

حالت اولى همان طور که گفتیم براى دارندگان اکانت مى باشد که بعد از آپلود اپلیکیشن مى توانند اپلیکیشن را بر روى دیوایس هاى خود نصب کنند

از حالت دومى هم مى توان براى تست اپلیکیشن بر رو موبایل کار فرما و حتى عموم مردم استفاده کرد در این حالت شما مى توانید ٢٠٠٠ تا اپل آیدى براى تست فلایت ست کنید تا ٢٠٠٠ نفر بتوانند اپلیکیشن شما را نصب کنند

البته حالت اول دقیقا بعد از آپلود اپلیکیشن مى توان اپلیکیشن را تست کرد ولى در حالت دوم بعد از آپلود باید منتظر بمانید تا اپل این نسخه از اپلیکیشن شما را بررسى کند و بعد از بررسى آن را براى تست و نام نسخه بتا منتشر کنید

با توجه به توضیحاتى که در مورد تست فلایت داده شد اى تیپس پلن هایى را در نظر گرفته تا شما عزیزان بتوانید اپلیکیشن خود را به راحتى و با قیمتى بسیار ارزان تست کنید و حتى روى گوشى کاربرانى که در نزدیکى شما نیستند تست کنید

شما هم اکنون مى توانید یکى از پلن هاى تست فلایت را خریدارى کنید

تفاوت بین این دو اکانت فقط سرعت انتشار اپلیکیشن براى تست مى باشد و اکانت تست فلایت سریع براى تست اپلیکیشن از حالت اولى که توضیح داده شد استفاده شده است

اگر شما اکانت تست فلایت – ماهانه را خریدارى کرده اید والان مى خواهید از اکانت تست فلایت سریع – ماهانه استفاده کنید لطفا اینجا را کلیک کنید

پاسخی بگذارید